Stanovy

Zápis z 1. zasedání správní rady

Zápis z 1. zasedání správní rady Zápis z 1. zasedání správní rady

Zápis z 1. valné hromady

Zápis z 1. valné hromady Zápis z 1. valné hromady Zápis z 1. valné hromady

O nás

Základními cíli sdružení Artium jsou zejména:
  • Podpora, rozvoj, prezentace a propagace kultury a současného umění všeho druhu.
  • Pořádání kulturních a vzdělávacích akcí.
  • Budování a upevňování kulturních a duchovních komunit na místní, národní i mezinárodní úrovni a podpora jejich vzájemného poznávání a spolupráce.
  • Výstavní činnost - především výstavní činnost v prostorách chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně na Královských Vinohradech, Praha 3.
  • Vydávání publikací, katalogů a informačních materiálů k propagaci své činnosti
  • Obnova kulturního a duchovního dědictví /obnova sakrálních staveb, budování drobných sakrálních staveb.
  • Připomenutí odkazu Josipa Plečnika.
  • Prezentace cílů a činnosti sdružení v síti internet.
  • Je oprávněno zřídit nadaci případně nadační fond a vyvíjet nadační činnost.