Gabriela Nováková

vernisáž: 7. října 2015
8.10. – 1.11. 2015, st-ne 15-18h

Gabriela Nováková vystaví vrstvené tušové kresby na fólii. Její „Pradávné krajiny“ nejsou typickými obrazy přírodních scenérií, ale spíš krajinnými prostory, v nichž je příroda abstrahována a transformována do archetypálních tvarů zemského povrchu. Mohou nám evokovat cesty, hory, soutěsky, mořské pobřeží existující v dávných dobách, snad někdy na počátku stvoření světa. Můžeme je vnímat jako odrazy ukrytých a zahloubených vnitřních krajin člověka. Kresby nevytváří v jednom souvislém časovém úseku, ale vznikají v malých cyklech, někdy i v odstupu několika let.

Probíhající Probíhající Probíhající Probíhající Probíhající